Cradle2Cradle

Cradle to cradle, som på dansk betyder vugge til vugge, er et designkoncept hvori produkter indgår i biologisk eller teknisk kredsløb og er med til at skabe værdi for både mennesker, miljø og økonomi. Cradle to cradle er en vision om en verden, hvor forbrug og produktion har positiv effekt på både økonomi, miljø og mennesker. Hvor vi er til gavn for planeten, uden at vi behøver at skrue ned for forbrug og velværd.

I en Cradle to Cradle verden designer vi produkter og samfundsstruktur, så alle materialer er sunde for omgivelserne og kan indgå i et gentagende kredsløb. Der findes ikke længere affald og alt bliver enten genanvendt eller bliver en ressource i noget helt nyt.

Konceptet er udviklet med inspiration fra naturen, hvor overskud af materialer fra den ene sæson ender som næringsstoffer og basismateriale for den næste. 

Produkter som er designet efter Cradle to Cradle designprincipperne skal kunne skilles ad, og hvert enkelt materiale skal enten kunne nedbrydes sikkert son biologisk næringsstof eller genanvendes i nye produkter som teknisk næringsstof.