Circulær økonomi

I mange år har økonomien været lineær. Der bliver fremstillet produkter, brugt for derefter at blive smidt ud og derved går der mange ressourser tabt. Men nu er tiden til en ny økonomisk model - en model som sikrer at der også i fremtiden er adgang til værdifulde ressourcer.

Svaret er cirkulær økonomi. I cirkulær økonomi indgår produkter og deres indholdsstoffer i et vedvarende kredsløb. "End-of-life"-konceptet er erstattet af genanvendelse og genbrug. Produkterne bliver brugt flere gange eller materialerne anvendes i nye produkter - igen og igen. De skadelige stoffer er fjernet. og al produktion er baseret på vedvarende energi. I cirkulær økonomi er der ingen ressourcer som går tabt og materialerne bevarer deres værdi.

Armstrongs cirkulære økonomi

Armstrong Loft Recycling Program er det første og længste løbende program i branchen. Siden starten i 1999 har de genanvendt mere end 200 millioner kvadratmeter brugte loftfliser.

Programmet er enkelt. De tager gamle loftsplader tilbage og upcycle dem til nye loftplader. Det vil sige en besparelse på over 1 million tons nye råmaterialer, og aflede over 5.000 fodboldbaner af lofter går fra lossepladser.

Dette eliminerer affald, hvilket reducerer deres påvirkning på miljøet og deres industris miljømæssige fodaftryk generelt.